Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

cuộc sống này

trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có quá nhiều thứ để lo toan.nào là tiêu tiền cho cái này cái nó.....mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi trái ,bởi vậy mỗi gia đình là một hoàn cảnh khác nhau .có người giàu có người nghèo .chỉ có sự cần cù chịu khó mới giúp chúng ta vượt qua những bồn bề lo toan của cuộc sống này